Personkarakteristik

Læringsmål:

1. Du kan beskrive ydre karakteristika.

2. Du kan beskrive indre person karakteristika.

 

Tegn på Læring:
  • Du har produceret et relevant udvalg af beskrivende ord.
  • Du kan finde og citere sætninger i teksten, der beskriver personens ydre og indre karakteristika.
  • Du argumenterer for relevansen af de udvalgte sætninger.

Du kan i det følgende se en lille video, som gennemgår dagens undervisning. Det er en video, som jeg har hentet fra Youtube.

Se dagens video og kom med din besvarelse i et indlæg, som udgives under Dansk kategorien.